Huda's Haven, Kg Hulu Rening, 44300 Batang Kali, Selangor

012 800 5608

hudashavenresort@gmail.com

Bagaimana nak rancang aktiviti Team-Building?

Panduan Merancang Aktiviti Team-Building

Aktiviti team-building atau pembinaan pasukan adalah penting dalam membina hubungan yang kukuh, meningkatkan komunikasi, dan mempromosikan persekitaran kerja yang positif dalam sesuatu organisasi. Merancang acara pembinaan pasukan yang berjaya memerlukan pertimbangan yang teliti dan pelaksanaan strategik bagi memastikan keberkesanannya. Dalam panduan ini, kami akan menyediakan pendekatan langkah-demi-langkah untuk merancang acara pembinaan pasukan yang berjaya dan meninggalkan kesan yang berkekalan terhadap kesatuan dan produktiviti pasukan anda.

I. Tetapkan Objektif dan Matlamat
Sebelum terjun ke dalam proses perancangan, adalah penting untuk dengan jelas menetapkan objektif dan matlamat bagi acara pembinaan pasukan anda. Pertimbangkan apa hasil yang ingin dicapai, seperti meningkatkan kerjasama pasukan, meningkatkan semangat, atau meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Dengan menetapkan matlamat yang spesifik, anda dapat menyelaraskan aktiviti acara dengan sewajarnya dan mengukur kejayaannya.

II. Memahami Dinamik Pasukan Anda
Untuk merancang acara pembinaan pasukan yang selari dengan pasukan anda, adalah penting untuk memahami dinamik mereka. Jalankan tinjauan, temuduga, atau perbincangan tidak rasmi untuk mengumpul maklumat tentang keutamaan, minat, dan cabaran yang mereka hadapi. Maklumat ini akan membantu anda menyesuaikan aktiviti dan pengalaman yang sesuai dengan keperluan mereka, memastikan penglibatan dan penyertaan maksimum.

III. Memilih Format dan Aktiviti yang Tepat
Format dan aktiviti acara pembinaan pasukan memainkan peranan penting dalam mencapai hasil yang diingini. Pertimbangkan pelbagai pilihan seperti pengembaraan luar, bengkel dalaman, atau kombinasi kedua-duanya. Pilih aktiviti yang menggalakkan kerjasama, komunikasi, penyelesaian masalah, dan membina kepercayaan. Beberapa pilihan popular termasuk laluan tali, permainan mencari harta, bilik melarikan diri, sukan pasukan, dan cabaran penyelesaian masalah.

IV. Tetapkan Bajet yang Realistik
Merancang acara pembinaan pasukan memerlukan pertimbangan kewangan. Tentukan bajet yang realistik dengan mengambil kira sewa tempat, pengangkutan, penginapan (jika perlu), makanan, peralatan, fasilitator, dan perbelanjaan tambahan lain. Cari cara untuk menjimatkan kos seperti penggunaan fasilitator dalaman, perundingan kadar berkumpulan, atau mencari peluang penajaan. Di Huda’s Haven, tempahan bilik pada hari sekolah adalah lebih murah dengan diskaun melebihi 10%!

V. Memilih Lokasi yang Sesuai
Memilih lokasi yang sesuai adalah penting untuk mencipta persekitaran yang kondusif bagi acara pembinaan pasukan anda. Pertimbangkan faktor seperti aksesibiliti, kapasiti, kemudahan, dan suasana yang ditawarkan. Sama ada ianya pusat peranginan, bilik persidangan, atau lokasi luar, pastikan lokasi itu selaras dengan objektif anda dan mampu menampung aktiviti yang dirancang dengan selesa.

VI. Cipta Jadual Terperinci
Jadual yang terperinci adalah penting untuk menjaga keperluan perancangan yang teratur dan memastikan kelancaran aktiviti semasa acara. Terangkan tonggak utama, tarikh akhir, dan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Berikan tanggungjawab kepada ahli pasukan atau penganjur acara untuk memastikan akauntabiliti dan pelaksanaan tepat pada waktunya.

VII. Komunikasikan dan Cipta Keghairahan
Komunikasi yang efektif adalah penting untuk mencipta semangat di kalangan peserta dan menghasilkan keghairahan untuk acara pembinaan pasukan. Gunakan pelbagai saluran seperti e-mel, intranet, atau mesyuarat pasukan untuk memberikan maklumat tentang tujuan acara, jadual, dan apa yang dijangka oleh peserta. Galakkan komunikasi terbuka dan jawab segala kebimbangan atau soalan yang diajukan oleh ahli pasukan.

VIII. Menilai dan Melakukan Penyesuaian
Selepas acara pembinaan pasukan, adalah penting untuk menilai keberkesanannya dan mengumpul maklum balas dari peserta. Gunakan tinjauan, soal selidik, atau perbincangan fasilitated untuk menilai kesan acara terhadap dinamik pasukan dan mengenal pasti bidang-bidang yang perlu diperbaiki. Maklum balas ini akan membantu anda menyempurnakan inisiatif pembinaan pasukan di masa depan dan menyesuaikannya dengan lebih baik untuk memenuhi keperluan pasukan anda.


Merancang acara pembinaan pasukan yang berjaya memerlukan pemikiran dan persiapan yang teliti. Dengan menetapkan objektif, memahami dinamik pasukan anda, memilih aktiviti yang sesuai, menetapkan bajet yang realistik, memilih lokasi yang tepat, mencipta jadual terperinci, berkomunikasi dengan berkesan, dan menilai kejayaan acara, anda dapat merancang acara pembinaan pasukan yang berkesan dan bermakna bagi semua ahli pasukan anda. Untuk maklumat lanjut, sila hantar pertanyaan anda ke Whatsapp atau emel kami.

Leave a Reply

%d bloggers like this: